เข้าสู่หน้าหลัก เข้าสู่หน้า Intranet

แจ้งเพื่อทราบ.. ด้วยทางอาคารศูนย์ราชการ อาคาร A จะทำการปิดระบบทดสอบไฟฟ้าอาคาร
ในเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 (ทั้งวัน) ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบต่างของกรมได้
เพื่อการเตรียมความพร้อมของระบบฯ ศูนย์เทคโนฯ จะทำการปิดระบบทั้งหมดตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
ระบบฯ ต่างๆ ทั้งหมดจะใช้ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
แจ้งมาเพื่อทราบ...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 (ข้าราชการ) คู่มือสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 (ลูกจ้างประจำ)