ข่าวประกาศหน้าแรก

  ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

  โดย  กองการเจ้าหน้าที่

Line Break (Shift + Enter)