ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)