ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  สถานพินิจฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอาหาร (ข้าวสารขาว 5%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  โดย  สพฯ ร้อยเอ็ด

Line Break (Shift + Enter)