ข่าวประชาสัมพันธ์

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อส่งเสริมการสร้างงานโดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการจากผู้กระทำผิดภายใต้การดูแลของกระทรวงยุติธรรม” กับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Line Break (Shift + Enter)