ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  สถานพินิจฯจังหวัดระยอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร (นมกล่อง ยู เอช ที) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  โดย  สพฯ ระยอง

Line Break (Shift + Enter)