ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.อุบลฯประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานสถานที่

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

Line Break (Shift + Enter)