ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

  โดย  สพฯ เชียงราย

Line Break (Shift + Enter)