ข่าวประกาศหน้าแรก

  ประกาศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 (นครสวรรค์) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

  โดย  กองการเจ้าหน้าที่

Line Break (Shift + Enter)