ข่าวประกาศหน้าแรก

  รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

  โดย  กองการเจ้าหน้าที่

Line Break (Shift + Enter)