ข่าวประกาศหน้าแรก

  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร

  โดย  กองการเจ้าหน้าที่

Line Break (Shift + Enter)