ข่าวประชาสัมพันธ์

  กรมพินิจฯ ร่วมมือ BBG และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปั้นเยาวชนนักกีฬาแบดมินตัน สร้างคนคุณภาพ “โครงการ ให้โอกาส สร้างคน หรือ BBG Young Badminton”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Line Break (Shift + Enter)