ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร (ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) พร้อมส่วนประกอบจำนวน 1 แห่ง และอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการขนาด 18 ยูนิต จำนวน 1 หลัง

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)