ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)