ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศ ศูนย์ฝึกฯพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  โดย  ศฝฯ พระนครศรีอยุธยา

Line Break (Shift + Enter)