ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  สถานพินิจฯจังหวัดระยอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำหรับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  โดย  สพฯ ระยอง

Line Break (Shift + Enter)