ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  โดย  ศฝฯ อุบลราชธานี

Line Break (Shift + Enter)