ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เข้าทำงานจ้างเหมาบริการบุคคลในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)