ข่าวประชาสัมพันธ์

  กรมพินิจฯ ร่วมกับเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิง ในพื้นที่เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Line Break (Shift + Enter)