ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักบำบัด (ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔ จังหวัดขอนแก่น)

  โดย  ศฝฯ ขอนแก่น

Line Break (Shift + Enter)