ข่าวประกาศหน้าแรก

  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อขึ้นบัญชีสนามสอบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก อีกสนามหนึ่ง ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)

  โดย  กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Line Break (Shift + Enter)