ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ศฝ.อบ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

  โดย  ศฝฯ อุบลราชธานี

Line Break (Shift + Enter)