ข่าวประกาศหน้าแรก

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 (จังหวัดนครสวรรค์)

  โดย  กองการเจ้าหน้าที่

Line Break (Shift + Enter)