ข่าวประกาศหน้าแรก

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 (จังหวัดนครสวรรค์

  โดย  กองการเจ้าหน้าที่

Line Break (Shift + Enter)