ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)