ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ศูนย์ฝึกฯ เขต 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงเขตพื้นที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง

  โดย  ศฝฯ ระยอง

Line Break (Shift + Enter)