ข่าวประกาศหน้าแรก

  ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือก ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  โดย  กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Line Break (Shift + Enter)