ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงแนวรั้วกำแพงเดิมเพื่อแยกโซนในส่วนของการควบคุมกับอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

  โดย  ศฝฯ พระนครศรีอยุธยา

Line Break (Shift + Enter)