ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)