ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศ ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)