ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ยกเลิกกประกาศประวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในงานราชาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)