ข่าวประชาสัมพันธ์

  กรมพินิจฯ เผยผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Line Break (Shift + Enter)