ข่าวประกาศหน้าแรก

  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ

  โดย  กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Line Break (Shift + Enter)