ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  สถานพินิจฯจังหวัดระยอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้าวสารขาว 5% และวัสดุอาหาร (นมกล่อง ยู เอช ที) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  โดย  สพฯ ระยอง

Line Break (Shift + Enter)