ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  สถานพินิจฯ จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

Line Break (Shift + Enter)