ข่าวประชาสัมพันธ์

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับพยาบาลวิชาชีพในสถานที่ควบคุม ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม และ สภาการพยาบาล

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Line Break (Shift + Enter)