ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

  โดย  ศฝฯ อุบลราชธานี

Line Break (Shift + Enter)