ข่าวประกาศหน้าแรก

  ประกาศศูนย์ฝึกฯเขต 6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินควาวมรู้ ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด

  โดย  กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Line Break (Shift + Enter)