ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเมินความรู้ฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด ศูนย์ฝึกฯ เขต 4 จังหวัดขอนแก่น

  โดย  ศฝฯ ขอนแก่น

Line Break (Shift + Enter)