ข่าวประกาศหน้าแรก

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  โดย  กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Line Break (Shift + Enter)