ข่าวประกาศหน้าแรก

  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด (ศูนย์ฝึกฯ เขต 6 นครสวรรค์)

  โดย  กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Line Break (Shift + Enter)