ข่าวประกาศหน้าแรก

  ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  โดย  กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Line Break (Shift + Enter)