ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)