กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน(254)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สพ.จ.สุรินทร์

 เผยแพร่ใน ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

 วันที่ 2019-08-21 09:41:49

 เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สพ.จ.สุรินทร์

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานก่อสร้าง สพ.จ.สุรินทร์

 FORM ก่อสร้่าง

 งวดงานก่อสร้าง สพ.จังหัวดสุรินทร์

 แบบรูปโครงการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.สุนิทร์-บีบอัด

 แบบรูปโครงการอาคารเรือนนอน 2 ชั้น-บีบอัด

 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง

 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ

 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

 รายการประกอบแบบอาคารเรือนนอน2ชั้น_สุรินทร์

 รายการประกอบแบบอำนวยการ2ชั้น_สุรินทร์

 ราคากลางค่าก่อสร้างจังหวัดสุรินทร์

แข่งขันกีฬา DJOP Table-tennis for Change 2018

 เผยแพร่ใน ภาพข่าว

 วันที่ 2018-06-14 03:11:59

6986cf9ad43446411c85715627bcb4c8
Total 254 Record : 17 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)