ภาพข่าว

  นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าอวยพรปีใหม่ อธิบดีกรมพินิจฯ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้าอวยพร ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดได้เข้าร่วมอวยพร แด่อธิบดีฯ รองอธิบดีฯ และ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

41
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)