ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ นำตัวแทนเยาวชนจากศูนย์ฝึกฯ เข้ารับโล่เยาวชนดีเด่น

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ นางอำภา  สว่างเมฆมรกต ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำตัวแทนเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน ๑๔ ราย เข้ารับโล่เยาวชนดีเด่นจาก พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)