ภาพข่าว

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการและป้องกันความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ นายอภิชาต  จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการและป้องกันความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ ซอยเดชะตุงคะ ๑ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ และพนักงานพินิจ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการและป้องกันความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยใช้วินัยเชิงบวกจัดการพฤติกรรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 

นวพล/ภาพ
เบญจมาภรณ์/ข่าว

43
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)