ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ เดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

	เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น ๒ โรงแรมทีเค. พาเลซ ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเก็บตัวอย่างเส้นผมเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูเเลของหน่วยงาน และติดตามผลการบำบัดยาเสพติดโดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัดทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และแก้ปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)