ภาพข่าว

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมแถลงผลงานรัฐบาลของกระทรวงยุติธรรม ในรอบ 1 ปี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รับมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการแถลงผลดำเนินการงานของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาล รอบ 1 ปี ให้แก่สื่อมวลชน และสาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางและทั่วถึงภายใต้แนวคิด “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐ สู่ประชาชน” ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ร่วมแถลงผลการดำเนินงานรอบ   1 ปี โดยเปิดสถานแรกรับเด็กและเยาวชน เพิ่มเติมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และนำระบบบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ IRC รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และอาชีพของเด็กและเยาวชน หรือ ศูนย์ DJOP   ณ สถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้มีอุปการคุณให้เข้าถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ของเด็กและเยาวชนทั้งในรูปแบบของศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ และศูนย์บริหารจัดการตลาดออนไลน์เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการประกอบอาชีพของเด็กและยาวชนต่อไป ทั้งนี้ กรมพินิจฯได้ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน จากศูนย์ฝึกฯบ้านบึึง จ.ชลบุรี โดยได้นำรูปภาพลงสกรีนบนเสื้อยืด และบูธการชงกาแฟ ของศูนย์ฝึกฯ หญิง บ้านปรานี พร้อมแสดงผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน จากศูนย์ฝึกฯทั่วประเทศ

61
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)