ภาพข่าว

  องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) เข้าหารือร่วมกับ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อขอทราบทิศทางในการปฏิบัติของกรมพินิจฯ ในปีงบประมาณ 59

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) นำโดย วิคตอเรีย จ๊วต หัวหน้าแผนกคุ้มครองเด็ก ยูนิเซฟ เข้าหารือร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เพื่อขอทราบทิศทางในการปฏิบัติของกรมพินิจฯ ในปีงบประมาณ 59 พร้อมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในการที่จะพัฒนาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชน  ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)